Infolinka 954 200 200

Provozní řád ISDS

Ministerstvo vnitra ČR, z titulu správce informačního systému datových schránek, vydalo aktualizované znění Provozního řádu ISDS, platné ode dne 1.1.2023 do odvolání.

Výčet změn oproti verzi k 6.11.2022


Textová část Provozního řádu

 • Reflektováno novelizované znění Zákona.
 • Nový typ systémové zprávy „výhradně do vlastních rukou adresáta“.
 • Doplněn slovník pojmů.
 • Upravena možnost zasílání informativních „systémových“ e-mailů.
 • Doplněna kapitola popisující automatické notifikace.
 • Textové revize a opravy.


Technické přílohy

 • Zůstává verze WSDL 2.36.
 • Změna počítání času pro určení okamžiku, kdy nastává doručení fikcí.
 • Nový typ schránky PFO_REQ (50) nasazen do produkce.
 • Omezena max. délka názvu přílohy DZ na 255 znaků.
 • Zaveden nový typ systémové zprávy „výhradně do vlastních rukou adresáta“.