Infolinka 954 200 200
Nápověda Informace o zpracování osobních údajů

Nápověda

Informace o zpracování osobních údajů

Shromažďované informace a jejich využití

Zřízení přístupu do datových schránek a provádění dalších souvisejících úkonů vyplývajících ze zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění, je podmíněno poskytnutím některých osobních údajů uživatele datové schránky ve smyslu zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, případně i jiných zákonů, v platném znění. V takovém případě bude Správce a Provozovatel s těmito údaji při jejich zpracování nakládat v souladu s platnými právními předpisy.

Zabezpečení dat a komunikace

Veškerá komunikace a obsah datových zpráv odesílaných prostřednictvím datových schránek jsou šifrované a zabezpečené tak, aby jejich obsah byl přístupný pouze odesílateli a příjemci datové zprávy.

Předávání osobních údajů

Provozovatel spolupracuje se společnostmi, které mu poskytují další služby. Tyto společnosti, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji uživatele, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu. Provozovatel ani Správce neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám.

Správce a Provozovatel si vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“) najdete na adrese https://info.mojedatovaschranka.cz/info/cs/1017.html.

Kontakty

Informační linka ISDS, telefonní číslo: 954 200 200