Infolinka 954 200 200
Nápověda Vytvoření a odeslání datové zprávy Odeslání sestavené datové zprávy

Nápověda

předešlá kapitolana rozcestníknásledující kapitola

Odeslání sestavené datové zprávy

Sestavenou datovou zprávu odešlete klepnutím na tlačítko ODESLAT ZPRÁVU v levém dolním rohu okna pro vytvoření datové zprávy.

Pokud posíláte placenou datovou zprávu, je nad tlačítkem ODESLAT ZPRÁVU uveden údaj o poplatku, který musíte uhradit. V současnosti je cena jedné placené zprávy sjednocena na 10 Kč bez ohledu na způsob placení.

Po odeslání datové zprávy se zobrazí okénko s informací o úspěšném odeslání.

Informace o úspěšném odeslání

Má-li datová zpráva jednoho adresáta, zobrazí se hlášení: Vaše datová zpráva ID:nnnnnn byla úspěšně odeslána. Pokud je zpráva odesílána několika adresátům současně (netýká se Poštovních datových zpráv, u nich se volí pouze jeden adresát), zobrazí se hlášení: Vaše datová zpráva byla úspěšně odeslána všem adresátům.

ID zprávy je tvořeno aktivním odkazem do detailu odeslaných zpráv. Dále jsou na stránce tlačítka NAPSAT DALŠÍ a VYTISKNOUT. Prvním se přenesete na první stránku vytvoření nové zprávy, druhým se otevře stránka pro tisk (specifická pro každý prohlížeč) s připravenou tiskovou sestavou detailu zprávy, včetně informací o doručování.

Tisk zprávy

Pokud by se datovou zprávu z nějakého důvodu nepodařilo odeslat, je o tom rovněž zobrazena informace s textem vysvětlujícím důvod.

Schránka příjemce není přístupná

Informace o neúspěšném odeslání některým adresátům

Při špičkách provozu se může stát, že datová zpráva je úspěšně přijata systémem, ale je dočasně ve stavu, že čeká na podací časové razítko, tudíž není kompletní, není dosud dodána do schránky adresáta. U takové zprávy nelze zobrazit detail ani provést tisk, proto se místo těchto akcí zobrazí pouze informační okno, aby to uživatel zkusil později, druhý pokus již bude většinou úspěšný.

Informace o neúspěšném odeslání některým adresátům

Upozornění: Pokud tato situace nastane a budete zprávu, která není dodaná, hledat v seznamu odeslaných zpráv, najdete ji až na konci seznamu. Seznam je setříděný podle času dodání a tato zpráva dodaná není.

Tip: u větších seznamů bude rychlejší než listovat na konec, použít filtr na vyhledávání – vyberte Podle typu a volbu Nedodané.

předešlá kapitolana rozcestníknásledující kapitola