Infolinka 954 200 200

Nápověda

Doporučení uživatelům portálu ISDS

Do klientského portálu ISDS se lze přihlašovat několika různými způsoby. Pokud tuto stránku vidíte, pravděpodobně používáte základní způsobpřihlašování, jménem a heslem - tento způsob je jednoduchý, je však také nejméně bezpečný. Prosíme, přečtěte si toto doporučení a zamyslete se, jestli není vhodný okamžik přejít na způsob bezpečnější, a přitom ne složitější.

Ministerstvo vnitra nabízí mobilní aplikaci Mobilní klíč eGovernmentu (pro Android i iOS), která umožňujepřihlášení do ISDS pouhým otiskem prstu. Nemusíte si tedy pamatovat jméno a heslo (v horším případě si je psát na papírek), stačí opravdu jen ten jeden prst. Jak to funguje?

Krok 1

Je potřeba si nainstalovat aplikaci Mobilní klíč eGovernmentu pro Android či iOS a nastavit si ověřování pomocí otisku prstu (možností ověření je více, třeba zadáním PINu či kombinace obrázků).Postup krok za krokem je popsán v nápovědě portálu.

Krok 2

Aby Mobilní klíč mohl prokazovat Vaši identitu, je nutné provést „spárování“ aplikace s údaji vedenými o Vás v Registru obyvatel (tj. připojit Mobilní klíč k Národnímu bodu). Postup je uveden na stránkách identitaobcana.cz. Tento krok je poměrně složitý, ne však pro Vás, jakožto uživatele ISDS, u kterého již proběhlo „ztotožnění s Registrem obyvatel“. Nemusíte vstát ani od stolu - přihlaste se, jak umíte, do portálu a na hlavní liště vyberte položku Zřízení Identity (nebo v menu Nastavení > Možnosti přihlášení položku Zřízení Identity občana). Otevře se okno s popisem a tlačítkem PŘEJÍT NA ZŘÍZENÍ IDENTITY V NÁRODNÍM BODU.

Zřízení identity v národním bodu

Otevře se stránka, na níž potvrdíte předání osobních údajů z ISDS do systému Identity občana. Poté se otevře stránka z portálu identitaobcana.cz kde stačí zvolit, že si přejete „založit“ Mobilní klíč eGovernmentu.

Výběr Identifikačního prostředku

Krok 3

Pokud jste úspěšně prošli předchozími kroky, již nic nebrání přihlášení do ISDS.

 1. Na přihlašovací stránce portálu ISDS vyberte záložku (metodu) PŘIHLÁŠENÍ IDENTITOU OBČANA a stiskněte tlačítko PŘESMĚROVÁNÍ NA SLUŽBU IDENTITA OBČANA. Přihlášení do portálu

 2. Z nabídky způsobů přihlášení vyberte Mobilní klíč eGovernmentu Přihlášení do portálu

 3. Otevře se stránka s výrazným QR kódem Přihlášení do portálu

 4. Spusťte aplikaci Mobilní klíč eGovernmentu, přihlaste se zvoleným způsobem (např. otiskem prstu) a namiřte fotoaparát mobilu na QR kód – a to je vše.
 5. Při první použití Mobilního klíče eGovernmentu budete dotázáni na souhlas s předáním osobních údajů z ROB do ISDS, pokud udělíte Trvalý souhlas, již nebudete příště dotazováni. Tento dotaz je čistě formální, protože stejné údaje ISDS již má u sebe. Souhlas přístupu k údajům

 6. Po udělení souhlasu se Vám zobrazí seznam účtů, vedených v ISDS k Vaší identitě. Vyberte ten, který chcete právě použít (do jaké schránky a v jaké roli se chcete přihlásit). Přihlášení a výběr DS

 7. Tím je přihlášení moderním prostředkem Mobilní klíč eGovernmentu do ISDS přes Národní bod u konce. Tento způsob přihlášení není jen bezpečnější, ale má i další výhody:
  1. Jedním způsobem se přihlašujete do všech aplikací veřejné správy.
  2. Po úspěšné autentizaci Mobilním klíčem si můžete jedním kliknutím zřídit schránku fyzické osoby a/nebo podnikající fyzické osoby, bez návštěvy Czech POINT. S novou schránkou můžete okamžitě pracovat.
  3. Některé operace u své schránky fyzické osoby nebo podnikající fyzické osoby, pro které byste jinak museli na Czech POINT, můžete provádět přímo z klientského portálu - např. vydání nových přístupových údajů, znepřístupnění nebo opětovné zpřístupnění schránky.
  4. U operace Vydání nových přístupových údajů (přímo z portálu) je odpuštěn správní poplatek.