Infolinka 954 200 200
Nápověda Přijaté datové zprávy Zobrazení detailu datové zprávy

Nápověda

předešlá kapitolana rozcestníknásledující kapitola

Zobrazení detailu datové zprávy

Přečtenou i dosud nepřečtenou datovou zprávu otevřete a zobrazíte klepnutím na její položku v seznamu. Obálka datové zprávy se načte do okna DETAIL ZPRÁVY. Vlastní obsah zprávy je interpretován v kolonkách okna v podobě, jak ji sestavil odesílatel.

V poli ODESÍLATEL je vidět popis schránky odesílatele, a pokud povolil adresátu zobrazení svého jména, je na konci řádku kromě role ve schránce (např. Oprávněná osoba == majitel schránky) i jméno osoby, která zprávu odeslala.

Zobrazení detailu DS

Pokud detail zprávy otevře pověřená osoba bez práva číst zprávu, zobrazí se jen údaje z obálky zprávy, bez příloh. Pak portál dovolí provádět jen akce s doručenkou z nabídky Další možnosti.

Z okna se zobrazeným detailem zprávy lze také soubory z přílohy dočasně ukládat do Úložiště souborů k operativnímu zpracování.

Odkaz DETAIL DORUČENKY slouží k zobrazení informací o doručování této datové zprávy.

Pokud Vám odesílatel poslal placenou datovou zprávu s předplacenou odpovědí, zobrazí se o tom v dolní části okna informace: Odesílatel Vám předplatil možnost odpovědět bezplatně pomocí Poštovní datové zprávy.

Zobrazení osobních údajů odesílatele

Odesílatel datové zprávy může dobrovolně vložit ke zprávě své osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresu ad.). Slouží to obvykle v soukromoprávní komunikaci (pomocí Poštovní datové zprávy) k tomu, aby příjemce zprávy mohl odesílatele jednoznačně nalézt ve své evidenci. V takových případech je odesílatel obvykle vyzván k předání osobních údajů. Odesílatelem se myslí konkrétní fyzická osoba, která odeslala zprávu, nemusí jít o majitele schránky.

Pokud v došlé zprávě jsou osobní údaje odesílatele, jsou zobrazeny pod seznamem příloh v sekci PŘIDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ v podobě Popis: hodnota. Výčet osobních údajů se liší podle role odesílatele ve schránce a typu schránky (nejvíc údajů se vede o majiteli schránky FO).

Přidání osobních údajů

Zpráva výlučně do vlastních rukou

V ISDS existují speciální datové zprávy, zasílané ze systémové schránky správce ISDS (ID „aaaaaaa“), obsahující informace, které by neměl číst nikdo jiný, než adresát, tj. držitel (oprávněná osoba) schránky typu FO. Zpráva se označuje jako „výlučně do vlastních rukou“. Pokud se takovou zprávu pokusí v klientském portálu otevřít uživatel v jiné roli (tj. pověřená osoba nebo administrátor schránky), není umožněno přečíst nebo stáhnout přílohu. Zpráva pak není doručena přihlášením – doručit ji může jen přihlášení držitele schránky. Lhůta pro doručení fikcí dotčena není.

Zpráva výlučně do vlastních rukou

Tip: pokud jako uživatel portálu ISDS vidíte v detailu datové zprávy tuto informaci, sdělte to neprodleně skutečnému držiteli této datové schránky.

předešlá kapitolana rozcestníknásledující kapitola