Infolinka 954 200 200
Nápověda Vytvoření a odeslání datové zprávy Vyhledání cílové schránky podle specifikace adresáta

Nápověda

předešlá kapitolana rozcestníknásledující kapitola

Vyhledání cílové schránky podle specifikace adresáta

Pro vyhledání podle specifikace adresáta klepněte do prázdného pole s lupou v horní části okna. Je to výchozí volba po otevření tohoto okna.

Pole pro vyhledání adresáta

Položení dotazu pro vyhledání

Vstupní pole využijete pro nejjednodušší způsob vyhledání datové schránky. Prostě Váš dotaz zapisujte do vstupního pole. Portál porovnává dosud zapsané znaky s názvy a jmény již známých adresátů, jejich adresami, IČO a ID schránek a nabízí datové schránky podle nalezené shody. Čím více znaků zapíšete, tím bude výběr užší.

Zadaný řetězec je vyhledáván fulltextově ve jméně či názvu datové schránky a (s menší vahou) též v adrese.

Jako dotaz na datovou schránku lze zapisovat jednotlivá slova i víceslovné výrazy, a to s diakritikou i bez ní a bez rozdílu mezi malými a velkými písmeny. Při zápisu více slov musí být nalezena všechna slova z dotazu, ale nemusí být ve stejném pořadí; při tom se některá z nich mohou vyskytovat třeba v názvu schránky a jiná v adrese.

Příklady:

 • Dotaz „katastrální úřad ostrava“ najde schránku „Katastrální pracoviště Ostrava (Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj)“.
 • Dotaz „finanční úřad ostrava“ najde (kromě pracovišť Ostrava I, II a III) též „Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj“ se sídlem „Na Jízdárně 3 3163 Ostrava 70900“.

Při vyhledávání jsou akceptovány i dva speciální případy – a to přímé zadání ID schránky nebo IČO subjektu:

 • Pokud je zadáno ID schránky (tj. 7 znaků s platným kontrolním součtem), vyhledává se podle ID schránky.
 • Pokud je zadáno IČO (8 číslic s platným kontrolním součtem), vyhledává se podle IČO subjektu. V případě, že stejné IČO má více schránek (typicky podřízené nebo sekundární schránky OVM), je obvykle nejprve zobrazena hlavní schránka a pak všechny ostatní v abecedním pořadí.
 • V každém případě pak kromě zobrazení schránky s odpovídajícím IČO nebo ID schránky proběhne standardní fulltextové vyhledávání pro zadaný řetězec.

K dotazu nebyla nalezena žádná adresa datové schránky

Pokud k zadanému dotazu nebyla nalezena adresa žádné datové schránky, vypíše se o tom informace. Je třeba dotaz pro vyhledání změnit (upřesnit) a zkusit hledat znovu.

Byla nalezena schránka, do které nelze zaslat veřejnou zprávu

Pokud jste přihlášeni do schránky, která není orgán veřejné moci (např. schránka fyzické osoby nebo podnikatele) a nemáte možnost posílat placené Poštovní zprávy a vyhledáte jako adresáta schránku, která opět není OVM, nelze v přípravě zprávy pokračovat. Objeví se proto výrazná hláška v samostatném okně, kde jste informováni o této situaci, a o možnostech, jak pokračovat. Cena za placenou zprávu se může v čase měnit.

Nelze zaslat veřejnou zprávu

K dotazu byly nalezeny adresy datových schránek

Pokud se ptá schránka, která není OVM, hledají se jen zpřístupněné (tj. funkční k zasílání) datové schránky vyhovující zadané frázi.   Nezobrazuje se jen název schránky, ale celý její popis. Nejprve se podívejme na význam barevných symbolů v seznamu, které označují možnosti zasílání placených zpráv.

 • Adresáti označeni žlutým symbolem nejsou orgány veřejné moci, proto jim můžete posílat jen placené datové zprávy.
 • Adresáti označeni červeným symbolem rovněž nejsou orgány veřejné moci, takže bezplatnou datovou zprávu jim nemůžete poslat. Odesílání placených datových zpráv do jejich schránek ale není v dané chvíli možné, protože nemají povolen jejich příjem. Jakmile příjem placených datových zpráv povolí, lze jim placené datové zprávy posílat.
Seznam adresátů

Pokud se stejně zeptá schránka OVM, dostane trochu jiný výsledek a ikonky.

Seznam adresátů pro OVM

V seznamu jsou i schránky znepřístupněné, označené červenou zákazovou značkou, kterým nelze zaslat datovou zprávu. A lze si pro každou vyhledanou schránku (i znepřístupněnou) zobrazit informaci o její historii (tj. kdy byla v minulosti přístupná a kdy nebyla). K tomu slouží modrá ikona vpravo. Naopak nejsou zde ikonky pro placené zprávy – OVM posílá vždy veřejné zprávy zdarma.

V seznamu může být zobrazeno velké množství nalezených záznamů. Na stránce se jich samozřejmě vypíše jen určité množství, uživatel si však může přidávat další řádky pomocí tlačítka Zobrazit další výsledky.

Záznamy o nalezených schránkách jsou seřazeny podle relevance výsledku. Její základní koncept je následující:

 • Nejdříve jsou vypsány schránky nalezené podle ID schránky nebo IČ.
 • Pak jsou vypsány schránky, kde byla hledaná fráze nalezena celá ve jméně.
 • Následují schránky, kde je část fráze nalezená ve jméně schránky a část v adrese.
 • Jako poslední jsou vypsány schránky, kde byla hledaná fráze nalezena jen v adrese.

V každé výše uvedené kategorii jsou schránky opět řazeny podle relevance – čím více slov specifikace schránky je pokryto hledanou frází, tím je nález brán jako relevantnější. Přesné zadání diakritiky je relevantnější než vyhledání slova s odlišnou diakritikou nebo bez diakritiky.

Jedinou výjimkou z výše uvedeného pravidla jsou schránky fyzických osob (FO). Jejich položky budou zobrazeny pouze tehdy, platí-li alespoň jedna z následujících možností:

 • Vyhledávající uživatel pracuje z pozice schránky typu Orgán veřejné moci (OVM).
 • Držitel schránky FO povolil zveřejnění adresy ve veřejném seznamu Datových schránek a/nebo příjem Poštovních datových zpráv.

Pokud je výsledků vyhledávání více než jedna stránka, můžete další adresy zobrazit klepnutím na tlačítko ZOBRAZIT DALŠÍ VÝSLEDKY. To lze opakovat podle potřeby, případně aplikovat POKROČILÉ VYHLEDÁVÁNÍ a výsledek omezit.

Klepnutím na jednu položku adresy přejdete na KROK 2/3 NÁLEŽITOSTI ZPRÁVY a tato adresa se zařadí do seznamu adres datových schránek, kam má být zaslána rozpracovaná datová zpráva. V dalším kroku bude možné přidat další adresáty k této zprávě (pokud má taková multizpráva smysl).

Informace o vyhledané schránce a její historii

Schránka OVM si při vyhledávání adresáta může zobrazit některé informace o vyhledané schránce, zejména historii přístupnosti schránky. Po kliknutí na modrou ikonku v seznamu nalezených se otevře stránka, kde je k dané schránce vypsán přehled jejich stavů včetně datumů, kdy platily. Stavy schránky se vztahují hlavně k § 11 zákona o ISDS (znepřístupnění schránky).

Historie schránky

Historie schránky na obrázku (z testovacího prostředí) lze vyložit:

 • Schránka byla zřízena 29.3.2016, čeká na zpřístupnění.
 • Schránka byla zpřístupněna (aktivována) 29.3.2016, od té doby se do ní mohlo (OVM musel) posílat datové zprávy.
 • Schránka byla 29.5.2017 znepřístupněna (důvody jsou pro různé typy schránek různé, nelze zde rozlišit), v této době do ní nešlo zasílat.
 • A konečně 29.5.2017 (tentýž den později) byla opět zpřístupněna a od té doby je funkční (datum vystavení přehledu je 23.2.2022).

Pouze, pokud je vyhledaná schránka typu FO (fyzická osoba), je u informací ještě jeden řádek: Komunikace dle § 18a: Povolena či Nepovolena.

Informace o datové schránce a její přístupnosti

Tento údaj (jinde nazývaný Příjem PDZ) potřebují schránky OVM u schránek FO znát z určitých zákonných důvodů, přestože adresátu budou posílat zprávy veřejnou.

Pod tabulkou je tlačítko Export dat pro stažení PDF podoby výše uvedeného reportu. PDF dokument je opatřen pečetí správce ISDS.

Tlačítkem Použít jako adresáta (je vidět jen někdy, podle kontextu) se vyhledaná schránka přidá mezi adresáty právě vytvářené zprávy.

předešlá kapitolana rozcestníknásledující kapitola