Infolinka 954 200 200

Nápověda

předešlá kapitolana rozcestníknásledující kapitola

Pokročilé vyhledávání

Zúžit dotaz omezovacími kritérii můžete hned při položení prvotního dotazu nebo kdykoliv později. K tomu klepněte na odkaz POKROČILÉ VYHLEDÁVÁNÍ.

Zúžení výsledku vyhledávání

Je-li výsledná množina nalezených schránek příliš veliká, je rozumné si výsledek zpřesnit dalšími parametry: omezením na typ schránky adresáta, resp. určením, čeho se zadaná vyhledávací fráze týká.

Pokročilé vyhledávání - volby

První nabídka dovolí zúžit vyhledání na datové schránky pouze určitého typu. Na výběr je hledání ve všech schránkách orgánů veřejné moci (OVM) s možností upřesnění jen na schránky OVM hlavní (bez schránek OVM podtypů), OVM další (schránky OVM podřízené některé schránce OVM hlavní) a schránky fyzických osob v roli OVM (včetně fyzických osob podnikajících) – zde je odlišná množina parametrů vyhledávání (zejména příjmení). Dále je možnost výběru schránek pro právnické osoby (PO) včetně schránek PO na žádost (spolky apod.). Další kategorií jsou buď všechny podnikající fyzické osoby (PFO) nebo upřesnění jen na advokáty, daňové poradce, insolvenční správce, auditory, znalce či tlumočníky a překladatele. Zbývající skupinu tvoří schránky fyzických osob (FO) bez možnosti dalšího upřesnění.

Právnické osoby v roli OVM (např. školy) se naleznou jak při omezení na schránky PO, tak i OVM. Stejně tak i podnikající fyzické osoby v roli OVM (např. notáři) se vyhledají při omezení na schránky PFO i OVM fyzická osoba.

Druhý nabídka umožňuje zúžit vyhledání zadané fráze jen na adresu, IČO podnikatelského subjektu, identifikátor OVM (má význam v případě, kdy je odlišný od IČO) či konkrétního identifikátoru (čísla) schránky.

Pokročilé vyhledávání - druhý volič

Při vyhledávání podle adresy (volba podle adresy) platí tyto zásady:

 • Zadaný řetězec je vyhledáván fulltextově pouze v adrese.
 • Vyhledávací řetězec může být zadán bez diakritiky – platí stejná pravidla jako u obecného vyhledávání.
 • Musí být nalezena všechna slova z vyhledávaného řetězce, ale nemusí být ve stejném pořadí. Všechna musí být v adrese.
 • Funguje základní podpora pro české skloňování.
 • Vyhledávání nezohledňuje velikost písmen.
 • Vyhledávání nepracuje s podřetězci – akceptují se jen celá slova.

Při vyhledávání podle IČO (volba podle IČO) platí:

 • Z dotazu se ořežou mezery a zkontroluje se formát.
 • Pokud je dotazem číslo delší než 8 číslic nebo text dotazu obsahuje nečíselné znaky, vrátí se chyba.
 • Pokud nejde o validní IČO (nemá 8 číslic, nesouhlasí kontrolní součet), vrátí se chyba.
 • Vyhledává se podle číselného řetězce. Pokud obsahuje řetězec přesně 8 číslic, vyhledává se na prostou shodu. Pokud je zadaný dotaz kratší než 8 číslic, vyhledává kromě řetězce zadaného v dotazu též tentýž řetězec doplněný zleva nulami (tj. zadá-li uživatel 123456, hledá se „123456“ a dále „00123456“).
 • V případě, že stejné IČO má více schránek (typicky podřízené a sekundární schránky OVM), je obvykle nejprve zobrazena hlavní schránka a pak všechny ostatní v abecedním pořadí.

Při vyhledávání podle ID schránky (volba podle ID schránky) platí:

 • Z dotazu se ořežou mezery a zkontroluje se jeho formát. Pokud nejde o validní ID DS (7 znaků, kontrolní součet), vrátí chybu.
 • Pokud je vše v pořádku, vyhledává se dle ID DS.
 • Výsledkem hledání může být jen jedna schránka. V případě, že schránka má podřízené schránky, nebudou zobrazeny (mají jiné ID).

Poznámka: při vyhledávání podle IČO nebo ID se hledá ve schránkách všech typů.

Vyhledávání schránek fyzických osob

Pokud hledáte datovou schránku fyzické osoby a fulltextové základní vyhledávání podle jména vrací více výsledků, můžete využít alternativní způsob vyhledání. Klepněte na odkaz Vyhledávání fyzické osoby podle parametrů. Otevře se sada ovladačů pro specifikaci uživatele datové schránky, kterou hledáte.

Z toho jsou povinné dva údaje – křestní jméno a příjmení. Ty lze pak doplnit o datum narození a údaji o místě narození a adrese pobytu (obec, ulice, č. popisné / č. orientační a PSČ).

Vyhledávání schránek FO

Vyhledávání podle zadaných parametrů vyžádáte klepnutím na tlačítko HLEDAT. Pokud se dotazuje schránka, která není OVM, vybírají se do výsledku jen zpřístupněné schránky s povoleným příjmem PDZ.

předešlá kapitolana rozcestníknásledující kapitola