Infolinka 954 200 200

Nápověda

předešlá kapitolana rozcestníknásledující kapitola

Sestavení obálky zprávy

Po ukončení výběru adres přejděte v okně (KROK 2/3: NÁLEŽITOSTI ZPRÁVY) k sestavení obálku s adresnými a popisnými údaji datové zprávy.

KROK 2/3: NÁLEŽITOSTI ZPRÁVY

 • Do pole Předmět zapište, čeho se zpráva týká. Tato položka je povinná a jejímu zápisu věnujte zvýšenou pozornost – podle ní by měl příjemce na první pohled poznat, proč mu zprávu posíláte. Ale zároveň by zde neměly být osobní či citlivé údaje – obálku zprávy včetně Předmětu může (na rozdíl od příloh) číst např. správce ISDS.
 • Do sekce Pomocné údaje můžete do pole K rukám zapsat pomocnou (nezávaznou) informaci zpřesňující adresu. Příjemce na ní může, ale nemusí reagovat – zvláště, když zprávy zpracovává stroj.
 • Zaškrtnutím políčka Zpráva typu do vlastních rukou vytvoříte důležitý příznak zprávy – označuje zprávu s vyšším stupněm důležitosti (obdoba dopisu normálního a dopisu do vlastních rukou – s modrým pruhem). Ke čtení zprávy označené do vlastních rukou je třeba vyššího oprávnění uživatele datové schránky.
 • Pod hlavičkou ZMOCNĚNÍ (ZÁKON, PARAGRAF, ODSTAVEC, PÍSMENO) následují pole pro specifikaci zákona zmocňujícího Vás k podání zprávy. Pokud jej neznáte, nic nevyplňujte.
 • Pokud neznáte potřebné údaje, tak nevyplňujte v sekci ČÍSLA JEDNACÍ A SPISOVÉ ZNAČKY čtveřici vstupních polí pro čísla jednací a spisové značky.
 • V sekci PŘIDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ můžete volitelně vybrat osobní údaje, které chcete vložit do zprávy a tím dovolit, aby si je adresát přečetl. Výčet údajů je různý pro různé typy rolí a schránek, v praxi se bude používat zejména u schránek fyzických osob. Nabízejí se jen ty údaje, které jsou v ISDS neprázdné:

  Přidání osobních údajů

  U každého údaje je vypsáno, co se vloží do zprávy, pokud daný volbu zatrhnete. Poslední volba (Ztotožněn v registru obyvatel) říká, je-li tato osoba propojena se státním registrem obyvatel a tedy její údaje jsou aktuální (maximálně den staré). Ztotožněni jsou např. všichni majitelé schránek FO české národnosti.

 • Dále lze zakázat tzv. doručení datové zprávy fikcí. Tento způsob doručení znamená, že po uběhnutí deseti dnů od vložení do schránky je zpráva automaticky považována za doručenou bez ohledu na to, zda ji adresát prohlédl. Pokud chcete doručení fikcí zakázat, zaškrtněte políčko Zakázat doručení fikcí. Tato možnost je k dispozici pouze pro schránku Orgánů veřejné moci.

V dolní části okna je zobrazena informace, zda posíláte bezplatnou datovou zprávu nebo placenou Poštovní datovou zprávu (alespoň jeden z dvojice odesílatel příjemce není OVM).

Jestliže máte smluvní vztah s Českou poštou na posílání Poštovních zpráv, můžete adresátovi zaškrtnutím políčka Předplatit adresátovi odpovědní zprávu zaplatit poplatek za odeslání odpovědi na právě sestavovanou datovou zprávu (tj. Vy zaplatíte za svou zprávu i za zprávu odpovědní). V tom případě musí být vyplněné pole Naše čís. jednací v sekci Čísla jednací a spisové značky v obálce datové zprávy – slouží ke spárování Vaší a odpovědní zprávy.

Po sestavení obálky datové zprávy je třeba specifikovat přílohu – tedy soubory, které vlastně tvoří náplň datové zprávy jako takové.

předešlá kapitolana rozcestníknásledující kapitola