Infolinka 954 200 200

Nápověda

předešlá kapitolana rozcestníknásledující kapitola

Sestavení přílohy

V pravé dolní části okna (KROK 2/3: NÁLEŽITOSTI ZPRÁVY). Klepněte na tlačítko POKRAČOVAT. Přejdete do okna (KROK 3/3: OBSAH ZPRÁVY), kde k datové zprávě připojíte potřebné písemnosti.

Datová zpráva musí obsahovat alespoň jednu přílohu. Celková velikost všech připojených příloh nesmí u jedné zprávy přesáhnout 100 MB. Jako písemnost lze připojit soubory ve formátech podle těchto přípon – ASICE, ASICS, CER, CRT, CSV, DER, DOC, DOCX, DBF, DGN, DWG, EDI, FO, GIF, GFS, GML, HEIC, HEIF, HTM, HTML, ISDOC, ISDOCX, JFIF, JPEG, JPG, JSON, MP2, MP3, MP4, M4A, M4P, M4V, MPEG, MPEG1, MPEG2, MPG, ODP, ODS, ODT, P7B, P7C, P7F, P7M, P7S, PDF, PK7, PNG, PPT, PPTX, QIX, RTF, SBN, SBX, SCE, SCS, SHP, SHX, TIF, TIFF, TSR, TST, TXT, WAV, XLS, XLSX, XML, ZFO, ZIP. Systém provádí kontrolu přípony i odpovídajícího obsahu.

Pro „kontejnerové“ formáty ZIP a ASiC platí další omezení, zejména na celkovou složitost obsahu, na celkovou velikost po rozbalení. Součástí obsahu nesmí být další kontejnerový formát, nesmí být šifrovaný atd.

Vložení textové přílohy

Portál ISDS nabízí vložit do datové zprávy holý text, například rychlou odpověď či poděkování. Toto se hodí v situacích, kdy nemůžete vytvořit soubor (např. na mobilu). Aplikace holý text převede na PDF soubor a ten použije jako přílohu zprávy s názvem „textová zpráva.PDF“.

Chcete-li použít tento způsob vložení textu, klikněte na Textová zpráva a začněte psát text. Formátování ani speciální znaky nejsou povoleny. Konce odstavců, prázdné řádky a mezery se přenesou do PDF. Rozlámání dle okénka v prohlížeči nikoliv. Maximální délka je 5000 znaků.

O vzhledu PDF přílohy se můžete přesvědčit, pokud stisknete tlačítko Zobrazit náhled vygenerovaného PDF. V novém panelu se otevře nebo stáhne PDF soubor – záleží na použitém prohlížeči.

Vložení textové přílohy

Vložení souborů do přílohy z disku

  1. V sekci PŘÍLOHY klepněte na tlačítko NAHRAJTE Z POČÍTAČE (nebo NAHRAJTE ZE SLOŽKY).
  2. Otevře se systémový dialog pro volbu souborů – vyberte v něm soubor, který chcete k datové zprávě připojit.
  3. Potvrzením volby se specifikace souboru přenese do sekce PŘÍLOHY.
  4. Postup opakujte pro všechny další soubory, které chcete k datové zprávě připojit. V sekci PŘÍLOHY se postupně vytvoří jejich seznam.
Vložení souborů do přílohy z disku

Alternativní způsob vkládání příloh je „přetažením“ z okna složky obsahující soubory do rámečku označeného Přetáhněte soubor. Lze označit a přetáhnout i více souborů najednou. Není možné v rozlišení pro mobilní zařízení.

Vložení souborů do přílohy z Úložiště

Mimo načítání souborů z disku lze také vybírat do přílohy soubory z Úložiště, které postupně plníte vkládáním souborů v prostředí portálu Datových schránek.

  1. V sekci PŘÍLOHY klepněte na tlačítko VLOŽIT Z ÚLOŽIŠTĚ SOUBORŮ.
  2. Přejdete do okna PŘIDÁNÍ SOUBORŮ Z ÚLOŽIŠTĚ SOUBORŮ. Zde zaškrtněte políčka před položkami souborů, které chcete zařadit do přílohy. Okno PŘIDÁNÍ SOUBORŮ Z ÚLOŽIŠTĚ SOUBORŮ

  3. Po označení všech souborů klepněte na tlačítko PŘIDAT VYBRANÉ. Položky vybraných souborů se zařadí v okně KROK 3/3: OBSAH ZPRÁVY do sekce Přílohy. Při vkládání se provádí antivirová kontrola a pozitivní nález zabrání vložení do zprávy.

Přílohu můžete sestavit kombinovanou jak ze souborů z disku, tak ze souborů z Úložiště.

Odebrání některých souborů z přílohy

Pokud jste některé soubory zařadili do přílohy omylem, lze je před odesláním zprávy snadno z přílohy odebrat. Chcete-li před tím přece jen daný soubor posoudit, zobrazte si jeho obsah klepnutím na odkaz NÁHLED.

U položky souboru v seznamu PŘÍLOHY klepněte na odkaz Odstranit v její pravé části. Položka se bez dalších dotazů ze seznamu vyřadí.

Odmítnutí souborů zařazených do přílohy

Některé soubory mohou být při zařazení do přílohy odmítnuty. Důvodem může být například to, že soubor formálně nevyhovuje podmínkám dle přílohy vyhlášky č. 194/2009 Sb. – příčinou může být zejména to, že není na seznamu povolených příloh, má odlišnou příponu, než je jeho formát, že do obsahu souboru bylo zasahováno a není validní atd.

Odmítnutí přílohy

Soubor je rovněž odmítnut v případě, pokud by celková velikost přílohy (součet velikostí všech souborů v příloze) přesáhla 100 MB.

Soubor může být odmítnut i v případě, že sice je platný z hlediska výše uvedených kritérií, ale antivirový systém ISDS, kontrolující (podle zákona) všechny vkládané přílohy, jej označil za potenciálně škodlivý. Důvodem pro takové stanovisko může být:

  • V souboru byl rozpoznán škodlivý kód („virus“).
  • Při analýze souboru byla zjištěna nesprávná struktura dokumentu (PDF, DOCX aj.). Není tedy jistota, že se souborem nebylo manipulováno s cílem poškodit ISDS.

Proto jsou oba uvedené případy, v souladu s bezpečnostní politikou ISDS, vyhodnoceny jako rizikové a daný soubor nelze připojit jako součást datové zprávy.

Poznámka: Pokud jste přesvědčeni, že soubor je v pořádku, můžete se spojit s Infolinkou (kontaktní telefonní číslo je uvedené v záhlaví stránky), kde Vám pracovníci Infolinky mohou po analýze zaslaného souboru sdělit konkrétnější důvody odmítnutí. Pracovníci Infolinky nemají k dispozici žádné údaje, na jejichž základě by mohli sdělit konkrétnější důvody bez zaslání daného souboru.

Ve všech případech se stiskem tlačítka ZAVŘÍT vrátíte do dialogu pro sestavení datové zprávy, kde můžete pokračovat volbou dalších souborů nebo sestavení datové zprávy ukončit a zprávu odeslat.

Překročení maximálního počtu souborů v příloze

Z bezpečnostních a výkonnostních důvodů je zaveden limit počtu příloh datové zprávy. Ten je dostatečně vysoký pro běžný provoz datové schránky. Pokud by přesto došlo k překroční limitu, vložení dalšího souboru do přílohy nebude povoleno. Při tom se zobrazí okno s popisem Dosažen maximální povolený počet 50 příloh k datové zprávě.

předešlá kapitolana rozcestníknásledující kapitola