Infolinka 954 200 200

C

CAdESV rámci ISDS je aplikován mezinárodní standard ETSI TS 101 733 v1.8.3 (CAdES), který naplňuje požadavky směrnice Evropského Parlamentu a Rady 1999/93/ES a technické normy RFC 5652. Norma RFC 5652 se zabývá validací dokumentů, které jsou podepsány vícenásobnými elektronickými podpisy. Standard CAdES řeší nezávislé ošetření jednotlivých elektronických podpisů v rámci daného dokumentu, a definuje technický postup, jak sestavit a udržovat v platnosti elektronický podpis, a to nezávisle na použitých kryptografických prostředcích.
Caps LockKlávesa na počítačové klávesnici, která slouží k přepínání velkých a malých písmen.
CaptchaTuringův test, který se na webu používá ve snaze automaticky odlišit skutečné uživatele od robotů. V rámci webového portálu ISDS je používána metoda zobrazení deformovaného textu, který uživatel musí přečíst a přepsat. V případě, že jej přečíst nedokáže, může si nechat text přečíst do zvukového výstupu nebo ručně nechat zobrazit obrázek jiný.
CertifikátDigitální certifikát je datová struktura identifikující jejího držitele. Tato datová struktura bývá uložena buďto v souboru nebo na hardwaru zařízení. Je určen k podepisování a šifrování dat. Podobu certifikátů stanovuje standard X.509.
Citlivá autentizační dataInformace související s bezpečností (kód/hodnota ověření platnosti karty, kompletní data magnetického proužku, PINy a PIN bloky) a užívané k autentizaci držitelů karet, které se objevují v prostém textu nebo jiné nechráněné formě.
CookiesSoubory, které posílá webová aplikace (server) na počítač uživatele, za účelem uložení preferencí, jako jsou uživatelské předvolby, identifikace uživatele apod. Při další návštěvě téhož webu vrací prohlížeč serveru automatizovaně uložený soubor.
Czech POINTProjekt Digitální a informační agentury ČR (zkratka pro Český podací, ověřovací a informační národní terminál) kladoucí si za cíl vytvořit univerzální podatelnu, ověřovací místo a informační centrum, kde by bylo možné na jednom místě (úřadě) získat veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech, jakož i v centrálních neveřejných evidencích a registrech ke své osobě, věcem a právům. Více informací naleznete na webu projektu.
CzechPOINT@homeSlužba Czech POINTu pro držitele datových schránek, kteří mohou prostřednictvím formulářů umístěných na PVS získat některé výpisy z veřejných i neveřejných rejstříků do své datové schránky – tedy dálkovým způsobem, aniž by museli navštívit pracoviště Czech POINT.
Czech POINT@OfficeSoučást služeb systému Czech POINT. Internetová aplikace, určená pro úředníky, kteří ze zákona přistupují k rejstříkům nebo provádějí konverzi dokumentů z moci úřední. Využitelná na libovolném úřadě, s technickým vybavením stejným jako v případě veřejnosti přístupných pracovišť Czech POINT, tzn. standardní počítač s přístupem na internet, webový, formulářový a dokumentový prohlížeč, účet pro používání Czech POINT@Office (přístup pomocí dvojice certifikátů pro autentizaci a podpis žádostí).