Infolinka 954 200 200
Chci datovku Přístupové údaje Využití virtuální obálky

Využití virtuální obálky

Přístupové údaje si můžete nechat zaslat prostřednictvím tzv. virtuální obálky

Tato funkcionalita se týká elektronického doručování přístupových údajů. Tuto možnost si můžete zaktivovat na kontaktním místě veřejné správy – Czech POINT (KVMS) při podávání žádosti o zřízení datové schránky či zneplatnění nebo vydání nových přístupových údajů.

Forma zaslání virtuální obálkou se použije u žádosti jen podané na KMVS. V ostatních případech jsou přístupové údaje vždy doručovány formou poštovní zásilky do vlastních rukou adresáta (např. pokud žadatel předkládá k žádosti nějaký listinný dokument nebo byla-li žádost postoupena na Digitální informační agenturu).

  • Po podání žádosti na KMVS je na e-mailovou adresu žadatele zaslán tzv. aktivační link.
  • Po kliknutí na aktivační link se žadateli zobrazí stránka aktivačního portálu.
  • Z "Potvrzení žádosti o zřízení datové schránky", příp. z "Potvrzení oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových" (žadatel dostává na KMVS) přepíše údaj o ID virtuální obálky a ID datové schránky.
aktivační portál.png

Po kliknutí na tlačítko "Zobrazit přístupové údaje" systém vypíše kompletní přístupové údaje, nezbytné pro přihlášení do datové schránky, včetně hesla.
Žadatel má max. 5 pokusů na zadání správného ID virtuální obálky, jinak je aktivační link zablokován a musí znovu požádat na kontaktním místě o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových.

  • Aktivační email je na zadanou emailovou adresu odeslán neprodleně po vyřízení žádosti na KMVS. Pokud jej žadatel neobdržel, může si na této adrese vygenerovat nový aktivační email.
aktivační portál Czech POINT.png

Zaslání přístupových údajů tímto způsobem se přitom nepovažuje za doručení ve smyslu §10, odst. 2, zákona č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném znění. Nově zřízená datová schránka je v tomto případě zpřístupněna až okamžikem, kdy se uživatel poprvé skutečně přihlásil.

Žadatelům, kterým nepřišel email s aktivačním linkem do jejich emailové schránky, nabízí KMVS v rámci Formuláře vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů a vydání nových možnost si nechat doručit email s aktivačním linkem znovu.

Reklamace vydání přístupových údajů prostřednictvím Aktivačního Portálu

Žadatel na kontaktním místě reklamuje nepřijetí aktivačního linku na email zadaný při žádosti o zřízení DS nebo o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových.

Obsluha KMVS stáhne formulář pro vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů. Do formuláře zadá emailovou adresu, kterou žadatel uvedl při zneplatnění přístupových údajů a vydání nových a číslo žádosti ISDS.
Dostane informace:

  • emailovou adresu, která byla zadána při podání žádosti
  • zda bylo přistoupeno na aktivační link
  • zda byl aktivační link zablokován
  • zda byly již přístupové údaje na základě této čísla žádosti vydány

Na základě těchto informací formulář vyhodnotí oprávněnost reklamace a v případě nepřistoupení na aktivační link dovolí obsluze KMVS nechat opětovně doručit aktivační link na email, který byl v původní žádosti.
Opětovné zpřístupnění aktivačního linku lze učinit také přes stránky Aktivačního portálu, a to na https://www.czechpoint.cz/aktivacniportal/, kde je žadatel vyzván k zadání čísla jednacího ISDS a emailové adresy, která byla zadána v žádosti o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových. V případě, že se shodují oba údaje a přístupové údaje nebyly vyzvednuty, je email odeslán.