Infolinka 954 200 200
O datových schránkách Základní informace

Co jsou Datové schránky?

Dne 1. 7. 2009 byl spuštěn Informační systém datových schránek (ISDS), a to na základě zákona 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Informační systém datových schránek je informačním systémem veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb. , o informačních systémech veřejné správy, v platném znění.
Informační systém datových schránek se dále řídí vyhláškou č. 194/2009 Sb., stanovení podrobností užívání a provozování Informačního systému datových schránek, která definuje zejména náležitosti přístupových údajů, formáty příloh datové zprávy, maximální velikost datové zprávy a dobu uložení datové zprávy v datové schránce.
Jeho provozování se dále řídí Provozním řádem ISDS.
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
, definuje datovou základnu, ze které ISDS čerpá údaje potřebné pro správu datových schránek.
Datová schránka je elektronické uložiště sloužící k dodávání dokumentů a fungující s maximální mírou ochrany- s ověřením totožnosti vlastníka schránky.
Datová schránka vám umožňuje
:

  • zdarma, snadno a rychle elektronicky komunikovat s úřady (subjekty disponující datovou schránkou typu orgán veřejné moci)
  • zasílat a přijímat elektronické dokumenty a zprávy,
  • komunikovat se státem kdekoli a kdykoli.

Datové schránky postupně nahrazují klasický způsob doručování dokumentů a informací v listinné podobě.
Cílem datových schránek je efektivnější – tedy rychlejší, levnější a spolehlivější veřejná správa, což pozitivně pocítí každý občan a podnikatel.

Video