Infolinka 954 200 200

Aplikační rozhraní

Aplikační rozhraní Informačního systému datových schránek (dále jen "ISDS") je popsáno v Provozním řádu. Aplikační rozhraní ISDS může využívat každý uživatel, který je oprávněn k přihlášení do datové schránky, a to bez předchozí registrace.

Dále Digitální a informační agentura zřídila pracovní prostor pro všechny zájemce o novinky a změny aplikačního rozhraní ISDS. Obsahem pracovního prostoru jsou zejména knihovny obsahující aktuální i starší verze dokumentace k webovým službám, ale i diskusní fórum moderované Provozovatelem ISDS. Pokud jste výrobce nebo dodavatel spisové služby, případně jiné aplikace využívající webové služby ISDS, zaregistrujte se, abyste získali přístup do uvedeného pracovního prostoru.

Upozornění: Původní web https://team.smartadministration.cz přestal být vyžíván pro potřebu ISDS vývojářů. Náhrada (obdobný SW) je od 5.9.2022 k dispozici na adrese https://poradnaisds.cz. Staré obsahy uživatelských fór byly přeneseny v read-only podobě. Funkčnost zůstala stejná. Původní přihlašovací údaje nelze použít. Je třeba nová registrace zde. Přihlašovací údaje dorazí po ověření na zadaný e-mail a SMS.

Registrovaní uživatelé pracovního prostoru dostávají upozornění na budoucí změny aplikačního rozhraní ISDS (rozumějte změny webových služeb). Změny, které neovlivňují existující funkcionality, mohou být nasazeny a oznámeny kdykoli. Oproti tomu změny, které jakýmkoli způsobem mění existující funkčnost webových služeb nebo přihlášení k nim, jsou zveřejňovány obvykle 2 měsíce před jejich nasazením, nebrání-li tomu mimořádné provozní či bezpečnostní důvody.

Pro testování je možné využít testovací prostředí.