Infolinka 954 200 200

Daňové přiznání

Prostřednictvím své datové schránky můžete komunikovat s finančním úřadem.

Přihlaste se prostřednictvím přihlašovacích údajů do své datové schránky na Daňový portál (https://www.daneelektronicky.cz) a můžete takto podat:

Přístupovými údaji do Informačního systému datových schránek se můžete také přihlásit do Daňové informační schránky.

Upozornění:
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, ve svém ustanovení § 72 odst. 4, kterým se komunikace s finančními úřady řídí, spojil s vlastnictvím zpřístupněné datové schránky v určitých případech (např. podání daňových přiznání) povinnost elektronické komunikace (nikoliv ovšem výhradně datovou schránkou) se správci daně.

Podání daňového přiznání