Infolinka 954 200 200

K

Klient (počítače)Počítačový program, který „konzumuje“ službu poskytovanou serverem.
Komerční certifikátNa rozdíl od kvalifikovaného certifikátu, který se používá pro vytváření el. podpisu slouží komerční certifikát k šifrování a přihlašování do jiných systémů, například do datové schránky (volitelně).
Kontaktní adresaAdresa, kterou může uživatel nastavit jako kontaktní, pokud se liší od místa trvalého pobytu.
Kontaktní místo veřejné správyMísto, prostřednictvím kterého lze činit podání správním orgánům v rozsahu a za podmínek stanovených právními předpisy. Kontaktními místy veřejné správy jsou notáři, krajské úřady, matriční úřady, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis, zastupitelské úřady stanovené prováděcím právním předpisem, držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky, systém kontaktních míst veřejné správy provozuje Digitální a informační agentura. Kontaktní místo veřejné správy též označujeme jako pracoviště Czech POINT.
KonverzePřevod dokumentů z listinné podoby do elektronické se provádí rovněž na kontaktních místech veřejné správy, možná je i konverze opačným směrem.
Konverzní lístekPotvrzení o odeslání dokumentu ke konverzi.
Korespondence do vlastních rukouZásilka určena do vlastních rukou výhradně jen adresáta.
Kreditní systém datových schránekUmožňuje jednoduše a rychle využívat doplňkové služby datových schránek bez jakýchkoliv smluv a závazků. Aplikace pro dobíjení kreditu je dostupná na webové adresehttps://www.kredit-ds.cz.
Kvalifikované časové razítkoZnačka vydaná kvalifikovaným poskytovatelem certifikačních služeb, která důvěryhodným způsobem spojuje data v elektronické podobě s časovým okamžikem, a zaručuje tak, že uvedená data v elektronické podobě existovala před daným časovým okamžikem.
Kvalifikovaný certifikátCertifikát, vytvořený tak, že splňuje požadavky dané zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Slouží k vytvoření uznávaného elektronického podpisu.