Infolinka 954 200 200

V

VidimacePostup, kterým se ověřuje, že opis nebo kopie (nazývána rovněž jako vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou. Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině, ani jejich soulad s právními předpisy. Vidimace se provádí na žádost. Vidimovanou listinu pořizuje žadatel na své náklady. Vidimace se na vidimované listině nebo na listu pevně s ní spojeném vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka.
VirV oblasti počítačové bezpečnosti označuje program, který se dokáže sám šířit bez vědomí uživatele. Pro množení se vkládá do jiných spustitelných souborů či dokumentů.
Virtuální obálkaAlternativní způsob získání přístupových údajů na Czech POINTU (při žádosti o zřízení datové schránka a při vydání nových přístupových údajů k datové schránce) místo obvyklého zaslání dopisu s přístupovými údaji do vlastních rukou. V případě využití virtuální obálky žadatel obsluze Czech POINTu sdělí e-mail, na který mu následně bude zaslán unikátní aktivační link. Sám uživatel odchází s vytištěnými údaji o ID virtuální obálky a ID schránky. Tyto údaje uživatel vloží do formuláře, který se mu zobrazí po otevření unikátního linku, který obdrží na zadanou e-mailovou adresu. Na základě správně vyplněných údajů do formuláře jsou uživateli vydány elektronickou cestou přístupové údaje k jeho DS.