Infolinka 954 200 200

Datové zprávy až do 100 MB a nové formáty příloh od roku 2024

S potěšením informujeme o zásadních novinkách v oblasti služeb datových schránek, které budou uživatelům dostupné od počátku roku 2024. Nové znění vyhlášky č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek je v závěrečné fázi legislativního procesu a zveřejnění ve Sbírce očekáváme v řádu několika týdnů.


Zejména těm uživatelům, kteří datové schránky ovládají pomocí nějaké aplikace, doporučujeme věnovat obsahu sdělení pozornost, protože takové aplikace bude muset jejich výrobce upravit, aby bylo možné nových vlastností datových zpráv využít.

Co se mění?

 • Všem schránkám bude umožněno odesílat i přijímat tzv. Velkoobjemové datové zprávy (zkráceně VoDZ). Limit velikosti bude nastaven na 100 MB. Změna se týká nejen veřejnoprávních zpráv (komunikace s OVM), ale také soukromoprávních Poštovních datových zpráv.
 • Jako přílohu datové zprávy půjde vkládat i komprimované soubory ve formátu ZIP.
 • Jako přílohu datové zprávy půjde vkládat i kontejnerový formát ASiC.

 • Rozšiřuje se podpora multimediálních formátů:
  - mpg/mpeg/mpeg1/mpeg2 (MPEG Phase 1 - ISO-IEC 11172/Phase 2 - ISO//ISO/IEC 13818).
 • Dále se zavádí podpora:
  - json (JavaScript Object Notation),
  - mp4/m4a (MPEG-4 Audio ISO/IEC 14496),
  - mp4/m4v/m4p (MPEG-4 Video ISO/IEC 14496),
  - heic/heif (High Efficiency Image File).
 • Pro kontejnerové formáty ZIP a ASiC platí dále následující omezení:
  - obsah není zašifrovaný,
  - obsahem není kontejnerový soubor,
  - obsahuje nejvýše 1000 souborů a adresářů,
  - maximální úroveň vnoření adresářů do sebe činí 4,
  - maximální velikost dekomprimovaného obsahu činí 3 GB.
 • Max. počet příloh v jedné datové zprávě je omezen na 50.

Koho se změna týká?

Změna se týká všech uživatelů datových schránek, nicméně běžní uživatelé, kteří svou schránku ovládají pomocí klientského portálu na adrese https://www.mojedatovaschranka.cz nemusí nic měnit a vše jim bude fungovat jako dříve. Změny si vyžádají úpravy na straně aplikací, které ovládají datovou schránku pomocí aplikačního rozhraní.

Kdy změny nastanou?

V produkčním prostředí datových schránek budou změny nasazeny od 1. ledna 2024. V testovacím prostředí jsou změny již nasazeny.

Kde najdu podrobnější popis změn?

V přiloženém souboru naleznete podrobnější popis změn, který je určen zejména vývojářům aplikací, ale i správcům a provozovatelům informačních systémů, které pracují s datovými zprávami.

Kam se můžu obrátit pro radu či pomoc?

Běžným uživatelům je k dispozici uživatelská a technická podpora datových schránek na tel. čísle 954 200 200, a to v pracovních dnech od 8–18 hodin. Dodavatelé aplikací mohou využít podporu popsanou na této stránce.