Infolinka 954 200 200

O sobotách, nedělích a svátcích se nedoručuje!

Na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu bude v datovkách od 1. ledna 2023 zavedeno pravidlo, že v sobotu, neděli ani ve státní svátek nedochází k automatickému doručení datových zpráv, které si dosud jejich adresát neotevřel.

Stávající praxe označuje jako doručené zprávy uplynutím lhůty 240 hodin (= 10 dnů v technickém smyslu slova) od dodání zprávy, bez ohledu na to, zda uplynutí této lhůty nastalo v pracovní den či nikoli, pokud se adresát zprávy do schránky sám nepřihlásil dříve. Nová úprava posune okamžik doručení na následující pracovní den a to dokonce tak, že zpráva bude označena za doručenou až po konci lhůty, tzn. v praxi začátkem dalšího dne. Toto nově upravené pravidlo je pro adresáty příznivější, protože právní účinky plynoucí z doručení datové zprávy nezačnou běžet v nepracovní dny.

V podrobném znění dojde ke změně textu události EV2 v doručence datové zprávy takto:

Stávající znění: EV2: Uplynulo 10 dnů od dodání datové zprávy do datové schránky příjemce, aniž by se do schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (dle § 17, odst. 4, zákona č. 300/2008 Sb. v platném znění). Zpráva byla označena jako doručená fikcí. Byl-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci nevystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva doručena tímto okamžikem.

Nové znění: EV2: Uplynulo 10 dnů od dodání datové zprávy do datové schránky příjemce, aniž by se do schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (dle § 17, odst. 4, zákona č. 300/2008 Sb. v platném znění). Zpráva byla označena jako doručená fikcí. Připadl-li 10. den na sobotu, neděli nebo svátek, nastalo doručení nejbližší následující pracovní den. Byl-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci nevystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva doručena tímto okamžikem.