Infolinka 954 200 200

Možnosti dlouhodobého uchovávání datových zpráv

Datové zprávy jsou uchovávány v datové schránce po dobu 90 dní ode dne přihlášení uživatele, poté jsou automaticky systémem smazány.
Uživatelé mají několik možností, jak datové zprávy uchovávat. Níže nabízíme přehled možných řešení a jejich porovnání.


A R C H I V A C E Z A J I Š Ť U J E V Ý H O D Y (+) N E V Ý H O D Y (-)
1. Vytisknout na papír a archivovat• uživatel• dostupné ve fyzické podobě bez potřeby počítače a internetu• vytištěná kopie nemá stejné právní účinky jako dokument v elektronické podobě
2. Autorizovanou konverzí převést do listinné podoby
a uschovat
• uživatel• listina má stejné právní účinky jako datová zpráva v elektronické podobě
• dostupné ve fyzické podobě bez potřeby počítače a internetu
•státem garantovaná služba
• placená služba za 30,- Kč za každou stranu dokumentu
• vyžaduje fyzickou návštěvu Czech POINT
3. Uložit na PC nebo externím datovém médiu (HDD disk, USB flash disk, CD apod,)• uživatel• uložen je originál zprávy včetně tzv. obálky
• zdarma
• ověření datové zprávy v prostředí systému datových schránek
• přidáním časového razítka lze prodloužit „životnost“ zpráv
• prvotní časové razítko má platnost min. 5 let
• pro dlouhodobou archivaci je vhodné jednou za 5 let přerazítkovat, což jde zdarma, ale vyžaduje to ruční akci uživatele
4. Uložit na Portálu občana• automatické ukládání po přihlášení uživatele• uložen je originál zprávy včetně tzv. obálky
• ukládání zdarma pro fyzické a podnikající fyzické osoby
• automatické uložení zpráv po přihlášení uživatele
• ověření datové zprávy je možné kdykoliv v prostředí portálu datových schránek
• lze přidat zdarma „archivní“ časové razítko a prodloužit tak „životnost“ zprávy (na portálu datových schránek)
• Portál občana neposkytuje funkci přerazítkování pro digitální kontinuitu
5. Využít aplikace třetích stran/cloudové služby• uživatel• pohodlné ovládání
• ukládání zpráv zpravidla zdarma
• ověření datové zprávy je možné kdykoliv v prostředí systému datových schránek
• u zvoleného řešení je nutné zvážit garanci a bezpečnost uložení a zajištění digitální kontinuity zprávy
• placené nebo limitované uložiště
6. Datový trezor• automatické ukládání v systému datových schránek• zprávy zůstávají uložené v systému datových schránek
• automatické ukládání zpráv
• zajištění digitální kontinuity, trvalá platnost uložených zpráv/dokumentů
• záruka ochrany před ztrátou nebo poškozením datové zprávy
• vysoké zabezpečení uložených dat
• státem garantovaná služba

• placená služba – paušál od 120,- Kč za rok